Policys

Bergfast bostäder och lokaler är en del av Bergs kommunorganisation. De policys som Bergs kommun, har fastställt via kommunfullmäktige omfattar därför även Bergfasts verksamhet. Bergfasts eventuella specifika policys beslutas av ansvarig nämnd, som är Fastighets- och IT-nämnden i Bergs kommun. Utöver detta finns andra interna styrdokument, riktlinjer, som fastställs av fastighetschefen. Nedan finns ett urval av policys som är de vanligaste som våra hyresgäster, besökare, samarbetspartners med flera kommer i kontakt med. Ytterligare förtydligande om exempelvis uppsägningstider finns att läsa under fliken bo hos oss och vid utflyttning.

 

 

Telefon
0687-164 50 

E-postadress
bergfast@berg.se

 

Besöksadress 
Skede 910, Hackås

Postadress 
Bergfast Bostäder och lokaler
Skede 910
845 94 Hackås