Vid inflyttning

Vi hoppas du ska trivas hos oss, men vad behöver du tänka på när du ska flytta in?

Nedan finns information som är bra att ha när du ska flytta in hos Bergfast Bostäder och lokaler. Om du har några funderingar efter att du läst detta så hör av dig via e-post eller ring vid kontorets öppettider, se under "Kontakt".


Tillträde

Du har tillträde till din lägenhet från och med kl 12.00 den dag som anges i kontraktet. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag så har du tillträde till din lägenhet från kl 12.00 den första vardagen efter helgdagen. Ta med legitimation när du ska hämta dina nycklar för att vi ska kunna säkerställa att vi ger nycklarna till rätt person.

Nycklar

Dina nycklar är värdeföremål, var rädd om dem. Vid inflyttning får du tre (3) originalnycklar. Vill du ha fler nycklar, kontakta oss på kontoret så beställer vi fler åt dig. Du får själv bekosta extranycklarna. Samtliga nycklar som du har kvitterat ut vid inflytt ska återlämnas vid utflyttningen, saknas det nycklar får du bekosta cylinderbyte. 

Kontrollera lägenheten

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick när du flyttar in och att den är ordentligt städad. Lägenheten besiktigas alltid när tidigare hyresgäst flyttar ut. Skulle du ha synpunkter på besiktningen så dokumentera detta och mejla eller posta in dina åsikter. Dina synpunkter behöver vi ha senast 8 dagar efter inflyttningen, för att de ska vara giltiga.

Elabonnemang

När du flyttar in i någon av våra lägenheter där elen inte ingår i hyran, vilket framgår av hyresavtalet, så behöver du som inflyttande hyresgäst ringa och sätta igång elen till valfritt elbolag. Detta kan du förbereda redan när kontraktet är skrivet någon månad innan så är det genomfört.

Förråd

De flesta lägenheter har separata förråd. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. Förvara inte några värdefulla saker i förrådet, detta för att förebygga inbrott. Ställ inte heller något direkt på golvet för att undvika fuktskador på dina saker.

Hemförsäkring

Vi kräver att du tecknar en hemförsäkring med ansvarsersättning för att skydda ditt lösöre och för att du ska kunna betala vår självrisk när större skador har orsakats. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ett ekonomiskt skydd vid inbrott men det är viktigt att du håller bostaden ordentligt låst och inte förvarar stöldbegärlig egendom i källare, förråd, vind eller i bilen. Bergfasts försäkring täcker bara skador på själva byggnaden, inte på dina personliga ägodelar. Hemförsäkring är därför ett bra skydd för dig och ditt hem. Skillnader kan förekomma mellan olika försäkringsbolag.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress (där det är flera lägenheter i samma uppgång) och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Lägenhetsnumret hittar du bland annat på ditt kontrakt.

 

 

Telefon
0687-164 50 

E-postadress
bergfast@berg.se

 

Besöksadress 
Skede 910, Hackås

Postadress 
Bergfast Bostäder och lokaler
Skede 910
845 94 Hackås