Organisation

Bergfast bostäder och lokaler är en del av Bergs kommunorganisation. Verksamheten bedrevs tidigare i bolagsform under namnet Bergs Hyreshus AB, men införlivades i kommunförvaltningen den 1 januari 2020. 

Bergfast hör till Fastighetsavdelningen på Bergs kommun, en avdelning som lyder under kommunens Fastighets- och IT-nämnd.

Det dagliga arbetet i bolaget leds av fastighetschefen och driftschefen tillsammans med medarbetarna.
Bolaget har 20 medarbetare som har sina utgångspunkter i Rätan, Åsarna, Svenstavik, Myrviken och Hackås. Bolagets kontor är beläget i IT-gården i Hackås.

Läs mer om Fastighets- och IT-nämnden i Bergs kommun

Medarbetare på Bergfast och kontaktuppgifter

 

 

Telefon
0687-164 50 

E-postadress
bergfast@berg.se

 

Besöksadress 
Skede 910, Hackås

Postadress 
Bergfast Bostäder och lokaler
Skede 910
845 94 Hackås