Vid utflyttning

Vad behöver du tänka på när du ska flytta ut från våra bostäder eller lokaler?

Nedan finns information som är bra att ha när du ska flytta ut från oss. Om du har några funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller ta kontakt med oss på telefon. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du under "Kontakt".


Uppsägning

Din lägenhet behöver du säga upp skriftligen. Blankett för detta hittar du här. Från det att första kontakten med oss tagits om uppsägning så behöver vi ha en signerad uppsägningsblankett inom 10 kalenderdagar. När vi fått uppsägningsblanketten skickar vi ut en avflyttningsbekräftelse där ytterligare en signatur ska göras, där vi då bekräftar sista dagen kontraktet gäller. Denna andra blankett är enbart för att säkerställa att datum stämmer. Det är första blanketten som är den gällande uppsägningen.

Uppsägningstid

Normal uppsägningstid är 3 hela månader. Det vill säga, om du säger upp din lägenhet den 4 december så är kontraktet gällande fram till 31 mars. Vid dödsfall så är uppsägningstiden 1 hel månad, på samma sätt som ovan. Det vill säga skulle uppsägning ske den 4 december så slutar kontraktet gälla den 31 januari. 

Lägenhetsbyte

Om du byter till en annan lägenhet inom Bergfasts bestånd så behöver du aldrig betala dubbla hyror för både din gamla och din nya lägenhet. Sedan 2020 behöver du heller inte ha bott ett helt år i din lägenhet för att kunna byta till en annan lägenhet inom vårt bestånd. 

Förbesiktning

För att kunna säkerställa om din lägenhet är skick att hyra ut direkt så vill vi gärna göra en förbesiktning i början av din uppsägningstid. Där kontrollerar vi ytskikten i lägenheten för att se hur skicket är. En besiktningsman från oss tar kontakt med dig efter att du sagt upp ditt avtal för att komma överens om när förbesiktning kan utföras. 

Utflyttningsdagen

Senast första vardagen kl 12.00 efter att ditt kontrakt har löpt ut ska du återlämna nycklarna. Detta sker oftast i samband med avflyttningsbesiktningen som görs.

Flyttstädning

I samband med din uppsägning får du en broschyr vad som är viktigt att tänka vid avflyttningen och i denna finns en checklista vad du behöver tänka på vid flyttstädningen. Det är viktigt att städningen är ordentligt genomförd för att den ska bli godkänd vid avflyttningsbesiktningen. Glöm inte städa balkong, förråd och eventuellt garage.

Avflyttningsbesiktning

Avflyttningsbesiktning ska göras när lägenheten är tom och städad. Du och besiktningsmannen kommer överens om en tid som den ska ske, och det är bra om du närvarar så eventuella oklarheter kan lösas på plats. Om det skulle finnas skador i lägenheten som du själv orsakat, om det onormalt slitet eller om det inte är ordentligt städat kan du komma att få betala för detta. 

Återlämning av nycklar

I samband med avflyttningsbesiktningen lämnas ofta nycklarna tillbaka. Samtliga nycklar som kvitterats ut ska återlämnas och har du gjort någon olovlig kopiering ska även dessa återlämnas. Saknas några nycklar kommer vi debitera dig kostnaden för cylinderbyte och nya nycklar. 

Elabonnemang

Glöm inte säga upp ditt elabonnemang i tid till det datum som ditt kontrakt löper ut. Du är skyldig att betala för strömmen hela kontraktsperioden.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress (där det är flera lägenheter i samma uppgång) och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Lägenhetsnumret hittar du bland annat på ditt kontrakt.

 

 

Telefon
0687-164 50 

E-postadress
bergfast@berg.se

 

Besöksadress 
Skede 910, Hackås

Postadress 
Bergfast Bostäder och lokaler
Skede 910
845 94 Hackås