Policys och riktlinjer

Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt allmännyttigt fastighetsbolag. De policys som våra yttersta ägare, Bergs kommun, har fastställt via kommunfullmäktige omfattar även Bergs Hyreshus ABs verksamhet. Med anledning av detta har inte Bergs Hyreshus AB något omfattande eget policyregelverk. Bergs Hyreshus ABs policys beslutas av styrelsen. Utöver detta finns andra interna styrdokument, riktlinjer, som fastställs av VD. Nedan finns ett urval av policys som är de vanligaste som våra hyresgäster, besökare, samarbetspartners mfl. kommer i kontakt med.