Bergs Hyreshus ABs styrelse

Bergs Hyreshus ABs styrelse är också styrelse i dotterbolaget Mötesplats Oviken AB.

Ordförande        Kent Rosenqvist
Vice ordförande   Melcher Falkenberg
Ledamot   Sven Borglund
Ledamot   Karin Paulsson
Ledamot   Jon Olofsson
Ledamot   David Wikner
Suppleant   Jan Jonsson
Suppleant   Gunnar Cogrell
Suppleant   Eva Simonsson
Suppleant   Lena Olsson
Suppleant   Maud Thuresson Jonsson
Suppleant   Johan Näslund
Suppleant   Therese Kärngard
     
Lekmannarevisor   Gunnar Pettersson
Lekmannarevisor   Knut Östman
Revisor   Deliotte AB, Lars Magnusson

 

Vill ni komma i kontakt med styrelsen eller enskild ledamot? Tag kontakt med oss på info@bergshyreshus.se eller 0687-164 50 så förmedlar vi kontakt.