Organisation

Bergs Hyreshus AB är ett helägt bolag till Bergs kommun. Rent formellt ägs Bergs Hyreshus AB av Bergs kommuns holdingbolag Bergab AB.

Då bolaget ägs av Bergs kommun är det också Bergs kommuns kommunfullmäktige som utser styrelse. Normalt sitter styrelsen under hela sin mandatperiod, dvs. 4 år. Styrelsens ledamöter speglar en representativitet i partiernas valresultat. Bolaget har sju ordinarie ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande samt sju ersättare.
Som offentligt bolag har bolaget utöver auktoriserade revisorer som granskar räkenskaper och förvaltning också verksamhetsrevisorer. Verksamhetsrevisorerna utses av av Bergs kommunfullmäktige.

Det dagliga arbetet i bolaget leds av VD tillsammans med ledningsgruppen.
Bolaget har 20 medarbetare som har sina utgångspunkter i Rätan, Åsarna, Svenstavik, Myrviken och Hackås. Bolagets kontor är beläget i IT-gården i Hackås.

Styrelsens ledamöter

Ledningsgruppen