Vid utflyttning

Vad behöver du tänka på när du ska flytta ut från Bergs Hyreshus?

Nedan finns information som är bra att ha när du ska flytta ut från Bergs Hyreshus. Om du har några funderingar efter att du läst detta så hör av dig via e-post eller ring vid kontorets öppettider, se under "Kontakt".


Uppsägning

Din lägenhet behöver du säga upp skriftligen. Blankett för detta hittar du här. Från det att första kontakten med oss tagits om uppsägning så behöver vi ha en signerad uppsägningsblankett inom 10 kalenderdagar. När vi fått uppsägningsblanketten skickar vi ut en avflyttningsbekräftelse där ytterligare en signatur ska göras, där vi då bekräftar sista dagen kontraktet gäller. 

Uppsägningstid

Normal uppsägningstid är 3 hela månader. Det vill säga, om du säger upp din lägenhet den 4 december så är kontraktet gällande fram till 31 mars. Vid dödsfall så är uppsägningstiden 1 hel månad, på samma sätt som ovan. Det vill säga skulle uppsägning ske den 4 december så slutar kontraktet gälla den 31 januari. Vid byte inom Bergs Hyreshus bestånd så blir det en dubbelhyra.

Förbesiktning

För att kunna säkerställa om din lägenhet är skick att hyra ut direkt så vill vi gärna göra en förbesiktning i början av din uppsägningstid. Där kontrollerar vi ytskikten i lägenheten för att se hur skicket är. Besiktningsmannen kommer kontakta er för detta och vi hoppas på ert samarbete.

Utflyttningsdagen

Senast första vardagen kl 12.00 efter att ditt kontrakt har löpt ut ska du återlämna nycklarna. Detta sker oftast i samband med avflyttningsbesiktningen som görs.

Flyttstädning

I samband med din uppsägning får du en broschyr vad som är viktigt att tänka vid avflyttningen och i denna finns en checklista vad du behöver tänka på vid flyttstädningen. Det är viktigt att städningen är ordentligt genomförd för att den ska bli godkänd vid avflyttningsbesiktningen. Glöm inte städa balkong, förråd och eventuellt garage.

Avflyttningsbesiktning

Avflyttningsbesiktning ska göras när lägenheten är tom och städad. Du och besiktningsmannen kommer överens om en tid som den ska ske, och det är bra om du närvarar så kanske eventuella oklarheter kan lösas på plats. Om det skulle finnas skador i lägenheten som du själv orsakat, om det onormalt slitet eller om det inte är ordentligt städat kan du komma att få betala för detta. 

Återlämning av nycklar

I samband med avflyttningsbesiktningen lämnas ofta nycklarna tillbaka. Samtliga nycklar som kvitterats ut ska återlämnas och har du gjort någon olovlig kopiering ska även dessa återlämnas. Saknas några nycklar kommer vi debitera dit kostnaden för cylinderbyte och nya nycklar. 

Elabonnemang

Glöm inte säga upp ditt elabonnemang i tid till det datum som ditt kontrakt löper ut. Du är skyldig att betala för strömmen hela kontraktsperioden.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress (där det är flera lägenheter i samma uppgång) och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Lägenhetsnumret hittar du bland annat på ditt kontrakt.